Aktualności

Nie znalezionoZbiórka podpisów

Instrukcja:
1. Proszę uważanie przeczytać formularz i wypełnić wszystkie wymagane rubryki.
2. Każdy formularz może zawierać dane tylko trzech osób.
3. Dla każdego państwa Unii Europejskiej istnieje osobny formularz.
4. Musi Pan / Pani mieć ukończone 18 lat (16 lat w Austrii).
5. Musi Pan / Pani być mieszkańcem lub obywatelem danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub spełniać oba te kryteria (patrz na punkt 1. formularza).
6. Proszę wypełnić formularz WIELKIMI LITERAMI.
7. Proszę odesłać formularz na adres podany na odwrocie.


quote

My, sygnatariusze tego dokumentu zdajemy sobie sprawę, że historia związałanasze wspólne losy. Dzisiaj angażujemy się więc we wspólną przyszłość. Wiek XX przyniósł mrok naszym narodom. W XXI wieku, jesteśmy w pełni zdeterminowani, aby wykorzystaćnasze możliwości w celu budowy podstaw pokojowego współistnienia, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i dobrobytu dla wszystkich!

quote