Who we are?

Jaak MADISON
Estonia flag

Jaak MADISON – Estonia

Szlachetne wartości popierane przez UE często pozostają wyłącznie słowami, podczas gdy praktyka pokazuje, że duże państwa członkowskie w każdej chwili dbają o swoje interesy. Sto tysięcy osób wyjechało z Estonii i wyemigrowało na Zachód, nadszedł czas, abyśmy odłożyli na bok nasze historyczne różnice i działali razem w kwestii, która dotyka wszystkich krajów Europy Środkowej. Potrzebujemy prawdziwej europejskiej solidarności.


Konstantīns PUPURS
Latvia flag

Konstantīns PUPURS – Łotwa

Łotwę, która posiada dwa miliony obywateli, opuściło w ostatnich latach dziesięć tysięcy młodych ludzi. Współpraca w ramach unii płac, która rozpoczęła się w dniu dzisiejszym wykracza daleko poza pierwotne cele i ta nowo utworzona wspólnota mogłaby stanowić fundament szerszej współpracy w Europie Środkowej. Nie chcemy żebrać, chcemy stawać się silniejsi. Rozpocznijmy wojnę o unię płac!


Paweł GAWLUK
Poland flag

Paweł GAWLUK – Polska

W latach osiemdziesiątych narody Europy Środkowej połączyło pragnienie wolności. Dzisiaj musimy ponownie połączyć nasze siły w celu osiągnięcia celów, dla których niegdyś powstała UE. Solidarność jest nadal kluczem.


Péter PALLÉR
Slovakia flag

Péter PALLÉR – Słowacja

Jako nauczyciel historii, poznałem wszystkie warstwy naszego społeczeństwa przez swoją pracę; dlatego wiem również, jakie są różnice pomiędzy stopą życiową, której pragną ludzie a surową rzeczywistością Europy Środkowej. Młodzi ludzie nie chcą już wyłącznie o tym marzyć, lecz rzeczywiście jadą tam, gdzie taką stopę życiową można osiągnąć: jadą do Europy Zachodniej, podczas, gdy ich własna ojczyzna się wyludnia. Dlatego wszyscy musimy zrozumieć, że nie można utrzymywać takiego stanu rzeczy i musimy zacząć pracę nad zbliżeniem się naszego regionu do poziomu zachodniego.


Márton GYÖNGYÖSI
Hungary flag

Márton GYÖNGYÖSI – Węgry

Poprzez połączenie sił ośmiu wschodnioeuropejskich państw członkowskich z Europy Środkowej i uruchomienie niniejszej inicjatywy obywateli Europy zmierzającej do ujednolicenia płac naszego regionu i płac obowiązujących w zachodnich krajach unijnych, nadrabiamy zaniedbania wielu dekad. Uświadomiwszy sobie to, że zawiódł model ekonomiczny rządów krajów Europy Środkowo-Wschodniej, który opierał się zwykle na niskim wynagrodzeniu i słabej sile roboczej, a także to, w jaki sposób ta polityka spowodowała masową emigrację lub całkowite zubożenie i zadłużenie w każdym z naszych krajów, postanowiliśmy wstrząsnąć Europą i walczyć o sprawiedliwość, korzystając z naszych praw przysługujących nam zgodnie z ustawodawstwem unijnym. Nie będziemy już akceptować faktu, że staliśmy się w UE niewolnikami płacowymi. Nie prosimy o jałmużnę, ale o równe traktowanie na rynku pracy w UE: równa płaca za taką samą pracę.


Dragoș TÎRNOVEANU
Romania flag

Dragoș TÎRNOVEANU – Rumunia

Walka o europejską unię płac stawia przed nami konieczność rozwiązania poważnych problemów. Choć dzielą nasze kraje historyczne różnice, wszyscy są świadomi tego, że potrafimy połączyć siły wobec takich kluczowych zagadnień, jak drenaż mózgów i masowa emigracja, które dotyczą całego naszego regionu. Inicjatywa Unii Płac jest promykiem nadziei dla osób z Europy Wschodniej i poza nią, pokazując, że to, co nas łączy jest silniejsze od tego, co nas dzieli.


Mihail PETROV
Bulgaria flag

Mihail PETROV – Bułgaria

Wbrew oczekiwaniom, z punktu widzenia naszych narodów UE stała się synonimem podporządkowania zamiast równości. W związku z brakiem perspektyw w Bułgarii z powodu niskich zarobków, dwa miliony osób przeprowadziło się już do Europy Zachodniej. Mam nadzieję, że inicjatywa unii płac zaowocuje lepszymi perspektywami, a także zjednoczy podzielone między sobą narody Europy Środkowej w dążeniu do tego godnego celu.


Frano ČIRKO
Croatia flag

Frano ČIRKO – Chorwacja

Setki autobusów odjeżdżają regularnie, podobnie jak liczne odlatujące samoloty, w kierunku zachodnim, a wszystko to w ramach procesu drenażu mózgów, lecz ich młodzi pasażerowie zazwyczaj nie wracają już do Chorwacji. Dlatego slogan naszej nowopowstałej partii brzmi: “My zostajemy!”, ponieważ nie chcemy być obywatelami takiej UE, która uważa Europę Środkową za nic innego, jak tylko źródło taniej siły roboczej. Niezależnie od jej rezultatów, na tej inicjatywie możemy tylko wygrać.


Andrej ČUŠ
Slovenia flag

Andrej ČUŠ – Slovenia

Jean Monnet, one of the founding fathers of European integration via the European Economic Community, is reported to have said: ‘If I had to do it again, I would first start through culture’. If you ask me, I would first start through social dimension. We should pledge ourselves to work towards a social Europe. With the Wage Union initiative, Slovenia wants to raise awareness that living standards vary across Europe and that the citizens of 16 countries live below the EU-27 standards. We want to be one of the member states that will carry the initiative of better and fairer Europe. We cannot utilize freedom of movement of people if we do not try to address the wage gap that is forcing our youth to emigrate. By this, we are loosing the knowledge, skills and know-how. And what is even more important – we are loosing the perspective. It is up to us to impound the processes that are destroying our societies!