Nasza Deklaracja

U podstaw Unii Europejskiej leży obietnica, że wszystkie państwa członkowskie będą czerpać korzyści ze stabilności politycznej oraz wspólnie wypracowanego dobrobytu gospodarczego. Niestety obietnica ta dotychczas nie została spełniona. Taka sytuacja tworzy kryzys wewnętrzny. Niestety, różnica pomiędzy krajami "starej unii" a pozostałymi państwami staje się coraz bardziej widoczna co rodzi niepożądane negatywne skutki dla całej Unii. Chcąc poleszyć swój byt, ogromne liczby ludzi decyduje się szukać "lepszego życia" poza swoimi ojczyznami. Masowe migracje wewnątrz Unii Europejskiej odbywają się z krajów mniej rozwiniętych do tych bradziej rozwiniętych. W tym samym czasie realizowana jest polityka oparta o fałszywe zasady, które każą utrzymywać niskie płace w krajach mniej rozwinietych Unii Europejskiej, celem przyciągnięcia do nich zagranicznych inwestycji. Jeśli nie odwrócimy tej tendencji, rozpadnie się nasze wspólne marzenie o silnej Unii Europejskiej. Każdego dnia, w Unii Europejskiej prowadzona jest dyskusja na temat imigracji zarobkowej jako problemu wewnętrznego. Mimo to, nikt nie podejmuje działań zmierzających do wyrównania płac celem ograniczenia tego zjawiska. Dla krajów Europy Środkowowschodniej oznacza to poważne problemy demograficzne. Niesie to za sobą również rosnący niedobór siły roboczej, znaczną utratę dochodów z tytułu podatków, a przede wszystkim rozdzielenie rodzin. Dzieci dorastają bez rodziców, wnuki dorastają bez dziadków. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. Niestety milczenie w tej sprawie jest akceptacją takiego stanu rzeczy. Unia Europejska nie ma strategii dla rozwiązania tego problemu. W Unii Europejskiej nie odbywa się żadna dyskusja na ten temat. Zdaje się, że przywódcy Unii Europejskiej powoli nabierają świadomości tego problemu. Ale przed nami jeszcze długa droga do zrównania statusu społecznego między wszystkimi obywatelami Unii Europejskiej, tak by nie było obywatelii "drugiej kategorii". Dzisiaj importowanie taniej siły roboczej do krajów wysokorozwiniętych Unii Europejskiej staje się narodową katastrofą ponieważ ostatecznie doprowadzi to do rozkładu ich naturalnej struktury społecznej. W konsekwencji, utrzymanie takiego trendu doprowadzi do rozpadu wartości Unii Europejskiej. Dlatego właśnie, musimy wspólnie się temu przeciwwstawić! Wiemy, jak duża ciąży na nas wszystkich historyczna odpowiedzialność za losy kolejnych pokoleń Europejczyków. Mamy poczucie presji czasu i powagi tej trudnej sytuacji. Narody Unii Europejskiej powinny połączyć siły i razem mówić jednym głosem. Dosyć milczenia! Pragniemy bezpiecznej, uczciwej Unii Europejskiej dla wszystkich jej obywateli. Wiemy, że rozwiązanie nie przyjdzie z dnia na dzień. Wiemy także, że musimy iść razem, ponieważ to jest "ostatni dzwonek" dla podjęcia działań. Wiemy, że "Unia płac" jest inicjatywą państw Europy Środkowowschodniej i dotyczy wyrównania wysokości wynagrodzenia dla pracowników w tym regionie. Niemniej jednak musimy jasno to powiedzieć, że wyrównanie wynagrodzenia przyniesie korzysci ekonomiczne dla całej wspólnoty i uzdrowi konkurencyjność przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej. "Unia Płac" nie jest tylko wyrównaniem wynagrodzenia. Realizacja tego projektu wykracza daleko poza warunki materialne. Daje podstawy do zrealizowania wspólnego marzenia jakim jest wspólna, bezpieczna i uczciwa Unia Europejska. Kraje Europy Środkowowschodniej nie proszą o łaskę. To czego oczekujemy jest jasno zdefiniowane i leży u podstaw Unii Europejskiej. Są to jasno określone ramy, w których każdy kraj członkowski może realizować swój interes narodowy. Gdzie każde przedsięwzięcie biznesowe ma takie same szanse na rozwój niezależnie od regionu w którym się znajduje. Aby zrealizować sen o Unii Europejskiej musimy trzymać się zasady "równej płacy za równą pracę". Ta zasda musi stać się jednym z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Nie tylko w teorii, ale przede wszytkim w praktyce. Taki jest cel "Unii płac". Jesteśmy przekonani, że połączy nas wspólne dążenie dla zrealizowania nowej wspólnej historii. To jest nasza wspólna przyszłośc. Wiek XX przyniósł ogrom udręki dla naszych narodów. W XXI wieku jesteśmy zdeterminowani aby połączyć siły i wspólnie ustanowić podstawy dla pokoju, sprawiedliwości i dobrobytu dla nas wszystkich, dla całej Unii Europejskiej.