Nasza Inicjatywa

Kampania "Równa płaca za taką samą pracę!"

Cel

Osiągnięcie tego, że zasada "Równa płaca za taką samą pracę" stanie się podstawową zasadą UE.

Inicjatywa jest podejmowana przez

Osoby indywidualne, Przedstawicieli Inicjatywy Obywatelskiej - Unia Płac.

Powód wystąpienia z inicjatywą

Przez cały okres rozpoczęty w roku 2004 rozszerzeniem UE o kraje na wschodzie Europy, nie umożliwiło ono państwom Europy Środkowo-Wschodniej dogonienia swoich zachodnich odpowiedników. Ogromna przepaść między poziomami płac to poważna niesprawiedliwość, która odciąga na Zachód cenną siłę roboczą i pozostawia region wschodni w trudnej do opanowania sytuacji. Jedyną możliwością usunięcia tej rozbieżności jest zagwarantowanie tego, że wspólnota Europejska uzna eliminację nierówności płacowych za swoją podstawową zasadę, która będzie następnie wdrażana w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednakże ani liderzy państw członkowskich, ani instytucje UE nie zdecydowały się na poparcie takiej kampanii. Nadszedł czas na to, aby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji państwa członkowskie, przy aktywnym wsparciu swoich obywateli, sprawiły, że ta kwestia stanie się nieodłącznym elementem europejskiego dyskursu politycznego. Bez jakichkolwiek wątpliwości należy stwierdzić, że propozycja ta ma znaczenie historyczne.

Forma inicjatywy

Wystąp z Europejską Inicjatywą Obywatelskiej w celu wyrównywania płac.

Państwa członkowskie uczestniczące w inicjatywie

Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Węgry, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja.

Hasło inicjatywy:

Europejska unia płac!

Procedura inicjatywy

1. Utworzenie 8-osobowej komisji obywatelskiej.
2. Wspólne sfinalizowanie i przedstawienie konkretnego zagadnienia.
3. Jeśli Komisja Europejska zatwierdzi zagadnienie - rozpoczęcie kampanii i zbierania podpisów.
4. Przekazanie podpisów do Komisji Europejskiej.